Go to Top

Pris gräva och bygga väg – vad kostar det schakta väg?

Vilka lager utgör en väg

När man ska bygga en väg så består den av de olika lager.

Lager 1 : Förstärkningslager

Syfte: för att förstärka
Tjocklek: Kan vara lite olika tjocklek beroende på klassningen av vägen. 0,15 – 0,25 meter.
Vad består lagret av: Man använder dränerande material i form ett stenkrossmaterial typ 0-90.

Lager 2 : Bärlager

Syfte: För att bära upp vägen
Tjocklek: Detta lager är mellan 8 och 15 cm.
Vad består lagret av: Man använder dränerande material i form ett stenkrossmaterial typ 0-40.

Lager 3- Slitlager

Syfte: Ska stå emot vägens bilar och behöver vara slitstarks.
Tjocklek: Detta lager är mellan 5 och 8 cm.
Vad består lagret av: grus för grusväg, asfalt för asfaltsväg.

Hur väljer man dimensioneringen av sin väg

Tänk igenom vilken trafik som kommer åka på vägen. Bortse från byggtrafiken i början.

Stegen för att bygga vägen

Att bygga en väg kan tyckas enkelt men består av ett antal olika moment.

Projektera och planera

Att projektera och planera är inte bara ett steg för att bygga vägen. Små vägar som leder in i små fritidsområden och liknande kan också behöva en vägförening som tar hand om driften av vägen såsom snöröjning, tjälskador mm

Schakta

Schakta och gräva

Transportera

Transportera bort schaktmassor

Bygg upp lager 1

Schakta för lager 1

Bygg upp lager 2

Schakta för lager 2

Byggtrafik

Låt eventuell byggtrafik eller liknande passera klart innan man går på lager 3