Go to Top

Checklista vid grundläggning gjuta platta på mark

Vi kommer under den närmaste tiden att erbjuda en checklista du bör ta med när du ska beställa en platta på mark.

Vid val av anbud – att tänka på

Det finns många saker du bör tänka på när du ska välja leverantör. Det viktigaste anser vi är att du jämför samma anbud. Det är mycket vanligt att man som privatperson tar in anbud från flera olika leverantörer. Då bör man veta att de som ger anbud kan ha uppfattat det som de ska ge anbud på olika sätt. Att jämföra priser är något vi uppmuntrar, men se bara till att du inte jämför äpplen och päron. Därför vill vi sprida den checklista som vi utgår ifrån.

Frågeställningar vid betongplatta på mark

Schaktmassor

Hur mycket schaktmassor ska forslas bort

Göra mycket själv

Hur mycket av arbetet vill du göra själv. Var noga med att berätta detta för grundbyggaren så att de inte räknar på arbete som ni ändå inte uppskattar alternativt inte vill ha.

Byggmaterial

Har du handlat in byggmaterialet själv såsom grundsektioner, grundelement, armering och cellplast eller ska grundbyggaren köpa in detta material till dig. Oavsett hur materialet köps så ställ frågor såsom vilket material som ska användas. Användandet av mycket tunga balkar för grundkonstruktioner till exempel ökar kostnaderna vid grundläggningen. Du kan genom att vara påläst och använda exempelvis grundelement istället för dyra långa grundbalkar få en enklare montering av grunden. Källa: Tjällden AB

Dränerande material

Ingår dränerande material såsom dräneringsgrus, makadam, singel,

Trädgårdsanläggning

Många passar på att anlägga en ny tomt i sin helhet vid grundläggningen. Anledningen till det är att man ändå gräver upp halva tomten. Då kan man passa på att anlägga en kulle av det material som blev över från schaktningen.

Dränering av husgrund och tomt

Hur mycket dränering behövs på din tomt. Vart ska vattnet ledas.

Markarbetet för VA

Ingår det markarbete för att koppla på VA på kommunens nät eller ska du anlägga eget privat avlopp.

Dagvattensystemet

Ingår allt kring hanteringen av dagvattensystemet. Ingår grävandet för stenkistor eller dagvattenkassetter samt ingår byggmaterialet?

Konstruktionen - vem tar ansvar

Kontrollera att din byggare har en entreprenadförsäkring eller en ansvarsförsäkring. Har de inte det så kan du bli stående mitt i bygget med stora konsekvenser som följd?

Bygglovsfrågor

Har du alla handlingar till bygglovet och fått bygglovet beviljat. Det har blivit svårare och dyrare att få igenom bygglov utan rätt handlingar och du finns datum utifrån vilket du INTE får börja bygga.

Husets placering

Din tomt ligger i ett visst väderstreck i förhållande till solen och så vidare. Innan du påbörjar ditt grundbygge är det bra om du funderar igenom hur du ska ta ställning till husets placering.

Geoteknisk undersökning av marken

Genom att undersöka markens tekniska förutsättningar så undviker du eventuella överraskningar när grundbygget väl är igång.

Typ av grundläggning

Detta är en artikel om att gjuta betongplatta. Är detta givet eller finns det andra alternativ. Man kan bygga en grund med källare, torpargrund/krypgrund och med plintar. Om du inte vet kan du ta hjälp av oss för att diskutera lämplig metod. Kontakta oss.

Radon

Finns det radon i marken?

Fasad

Vilken typ av fasad vill du ha. Ska du ha bärande väggar i sten eller trä? Ska du ha en fasad av trä, puts eller tegel?

Energi

Hur välisolerat är huset. Vilka isoleringsmaterial hade du tänkt använda som grundisolering, markisolering och eventuell tjälisolering

Punktlaster

Vilka punktlaster ser du att betongplattan ska kunna ta upp.

Garage, carport eller verkstad

Ska ni också bygga carport eller garage? Ska garaget vara isolerat. Ska det vara fristående eller ska ni ha en grund som ska sitta ihop med huset.

Typ av hus

Ska du bygga själv med ett lösvirkeshus eller ska du köpa ett prefabricerat hus från en hustillverkare?

Förråd

Förråd?

Gäststuga

Har ni några planer på att bygga en gäststuga också.

Dagvatten

Hur ska ni ta hand om dagvatten. Vattenutkastare, stenkistor, dagvattenbrunnar mm?

Trädgårdsarbete och stenbelagda ytor

Hur ska tomten i övrigt disponeras. Ska ni anlägga någon ny väg, uppfart, plats för bilar eller liknande.